Strona główna » Gaz Włocławek

Gaz Włocławek

Wymówienie umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego

Podczas zmiany dostawcy paliwa gazowego i wypowiedzenia umowy kompleksowej jedną z formalności jest poinformowanie o tym gazowni. Poinformowanie o zmianie dostawcy paliwa gazowego powinno być złożone z zastosowaniem właściwego wniosku, w którym podane będą informacje o danych odbiorcy, danych wybranego i poprzedniego dostawcy oraz umowie z nim podpisanej. Takie formularze do pobrania dostępne są na stronie internetowej gazowni. Proces wypowiedzenia umowy kompleksowej na dostawę paliwa gazowego i zmiany dostawcy jest w pełni darmowy.

Jak można zbadać jakość gazu?

Każdy klient gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma nieodpowiednią jakość zlecić jego skontrolowanie. W takim przypadku odbiorca musi osobiście wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania oraz opłacić je. W sytuacji, kiedy jednak jakość paliwa gazowego jest nieodpowiednia, koszt badania ponoszony jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za brak dotrzymania ustaleń podpisanej umowy.