Strona główna » Gaz Frombork

Gaz Frombork

W jaki sposób sprawdzić rodzaj paliwa gazowego dostarczanego do domu przez gazownie?

Wszystkie informacje związane z rodzaju gazu dostarczanego przez gazownie do budynku można odszukać z wykorzystaniem Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Wystarczy jedynie zaznaczyć odpowiedni siedzibę Polskiej Spółki Gazownictwa, a później wybrać region, na którym świadczy ona swoje usługi. Pozyskane informacje dotyczą nie tylko rodzaju gazu ziemnego, ale także stopnia gazyfikacji gminy i najbliższych głównych lub terenowych punktów obsługi klienta gazowni.

Jak drogie jest przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej?

Orientacyjny cennik opłaty związanej z wykonaniem podłączenia budynku do sieci gazowej to około dwa tysiące złotych netto, w przypadku klientów indywidualnych, których przyłącze ma długość nie większą niż 15 metrów. Wszystkie opłaty za przyłączenie budynku do sieci gazowej są wskazywane w zawieranej umowie z gazownią na bazie wydanych warunków podłączenia do sieci oraz taryf Polskiej Spółki Gazownictwa. Co więcej do kosztów przyłączenia sieci gazowej do budynku trzeba dodatkowo doliczyć koszt wewnętrznej instalacji gazowej.