Strona główna » Gaz ziemny. Co jest największą zaletą spalania paliwa?
gaz ziemny

Gaz ziemny. Co jest największą zaletą spalania paliwa?

Gaz ziemny to nic innego jak naturalne paliwo wydobywane z wnętrza ziemi. Jego skład w dużej mierze zależy od tego gdzie jest wydobywany i jakiej technologii używa się w procesie np. zgazowania. Ogólnie gaz ziemny stanowi mieszaninę gazów palnych i niepalnych oraz metanu (ok. 90%). Dzięki obecności tego ostatniego składnika nie tworzą się pyły i duża ilość odpadów stałych.

Gaz ziemny w Polsce i Europie

W Europie (nie licząc Rosji) największym wydobyciem może pochwalić się Norwegia. Wydobycie prowadzone jest w obszarze Morza Północnego, a głównymi odbiorcami poza krajami Skandynawii jest Wielka Brytania.

W Polsce również mamy własne odkrywki gazowe, które w zdecydowanej większości są wykorzystywane do przesyłania gazu ziemnego w lokalnych sieciach dystrybucyjnych do miast znajdujących się blisko miejsca wydobycia. Do takich miejsc należy:

  1. Podkarpacie (rejon Przemyśla, Sanoka)
  2. Wielkopolska (Odolanów, Kościan, Grodzisk Wielkopolski)

Poniższa Mapa przedstawia potencjalne złoża gazu ziemnego w Polsce. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w wikipedia.pl

gaz ziemny

Wykorzystanie gazu ziemnego w domu i firmie

Gaz ziemny jako paliw najczęściej wykorzystywany jest przez odbiorców indywidualnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, podgrzewania potraw lub ogrzewania mieszkania. W przypadku firm zdarza się że poza wcześniej wymienionymi obszarami zużywania gazu ziemnego jest on wykorzystywany to różnego rodzaju procesów technologicznych, w których konieczne jest uzyskanie wysokiej temperatury jakiegoś czynnika.

Instalacjami przemysłowymi spalającymi największe ilości gazu ziemnego w Polsce ale też na świecie są bloki energetyczne wykorzystujące turbiny gazowe do produkowania energii elektrycznej.

Osobnym segmentem odbiorców błękitnego paliwa są kierowcy. Chodzi przede wszystkim o tych spalających w swoich autach gaz CNG. w Polsce ta forma zasilania auta nie jest popularna, natomiast nie wyklucza się, że jeśli ropa będzie nieproporcjonalnie droższa od gazu to popularność CNG w Polsce wzrośnie.

Gaz ziemny na świecie

Poniżej prezentujemy tabelę pokazującą zasoby gazu ziemnego na świecie, dane choć nie pierwszej młodości z pewnością zobrazują na kto ma największy potencjał jeśli chodzi o możliwość wydobycia gazu ziemnego, a także wpływania na jego cenę. Pamiętać musimy także o tym, że cena wydobycia gazu ziemnego w bardzo dużej mierze jest związana z technologią jego wydobycia, a także głębokością występowania złóż w danym miejscu.

Lp. Państwo Zasoby w mld m3
1 Rosja 47 544
2 Iran 22 988
3 Katar 14 392
4 Arabia Saudyjska 6 198
5 Zjednoczone Emiraty Arabskie 6 002
6 USA 5 021
7 Algieria 4 520
8 Wenezuela 4 177
9 Nigeria 3 509

Jeśli weźmiemy również pod uwagę, że na całym świecie mamy ok. 154 bilionów mgazu od razu możemy wyciągnąć kilka wniosków:

  • prawie 1/3 potencjalnych pokładów gazu ziemnego znajduje się na terytorium Rosji
  • Większość Państw, które mają największą ilość złóż gazu pochodzi z obszaru Bliskiego Wschodu
  • USA ma prawie 10 krotny mniejszy potencjał wydobycia gazu ziemnego niż Rosja…

Gaz ziemny z Polski a obniżenie cen

Jak widać z kilku przedstawionych wyżej danych, Polska póki co nie stanie się niezależna od importu gazu ziemnego. Warto aby dywersyfikować źródła pochodzenia dostaw, a także rozwijać wydobycie gazu łupkowego, o czym pisaliśmy wcześniej. Dzięki temu wprowadzona może zostać realna konkurencja wśród dostawców paliwa, dzięki czemu będziemy mieli możliwość wyboru tańszego dostawcy gazu ziemnego! W ostatnich miesiącach szczególnie dobrze na cenę gazu ziemnego wpływa jego import do portu w Świnoujściu, przez co największy sprzedawca gazu ziemnego w Polsce PGNiG już niedługo poczuje oddech konkurencji na plecach

 

Zapisywanie
Ocena użytkowników 4 (2 oceny)