Strona główna » Gazownia Bielsko-Biała

Gazownia Bielsko-Biała

Poinformowanie o zmianie dostawcy gazu

Gospodarstwa domowe oraz firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani także jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych opłat, a sama procedura zmiany dostawcy trwa około dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy gazu wymaga złożenia do dystrybutora odpowiedniego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) między innymi w placówce gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór druku można znaleźć jest z kolei na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.

W jaki sposób zbadać jakość paliwa gazowego?

Wszyscy klienci gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma niewłaściwą jakość zlecić jego skontrolowanie. W takim przypadku odbiorca musi osobiście wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania oraz zapłacić za nie. Jeśli jednak jakość paliwa gazowego jest zbyt niska, koszt badania opłacany jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o odszkodowanie za brak dotrzymania zapisów podpisanej umowy.

Gazownie w innych miastach

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności