Strona główna » Gaz Poznań

Gaz Poznań

Poinformowanie o zmianie sprzedawcy gazu ziemnego

Domy i firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani też jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sama procedura zmiany sprzedawcy trwa plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmienienie sprzedawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiedniego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w punkcie gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest natomiast na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.

Co zrobić, gdy eBOK gazowni nie działa?

W przypadku, gdy eBOK gazowni nie działa, należy przede wszystkim sprawdzić, czy wprowadzone dane logowania są w pełni odpowiednie. Kiedy problem stale występuje, warto pamiętać, że z gazownią można się skontaktować dodatkowo na kilka innych sposobów. Pierwszy z nich to skorzystanie z infolinii gazowni, której numer telefonu znaleźć można przez internet na portalu tego przedsiębiorstwa. Kolejna opcja to natomiast wizyta w punkcie obsługi klientów gazowni.