Strona główna » Gaz Koszalin

Gaz Koszalin

Rozwiązanie umowy kompleksowej na dostawę gazu

W momencie zmiany sprzedawcy gazu i wymówienia umowy kompleksowej jedną ze spraw jest powiadomienie o tym gazowni. Powiadomienie o zmianie sprzedawcy gazu należy złożone z wykorzystaniem odpowiedniego wniosku, w którym podane będą informacje o danych klienta, danych wybranego i starego dostawcy i umowie z nim podpisanej. Tego typu dokumenty do pobrania dostępne są na portalu internetowym gazowni. Proces wypowiedzenia umowy kompleksowej na dostawę gazu ziemnego oraz zmiany dostawcy jest w pełni bezpłatny.

Jak zbadać jakość gazu?

Każdy klient gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma nieodpowiednią jakość zlecić jego skontrolowanie. W takiej sytuacji odbiorca musi sam wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania oraz opłacić je. W sytuacji, kiedy jednak jakość gazu ziemnego jest nieodpowiednia, koszt badania opłacany jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za brak dotrzymania ustaleń zawartej umowy.