Strona główna » Gazownia Oświęcim

Gazownia Oświęcim

Złożenie reklamacji w gazowni

W przypadku, gdy usługi świadczone przez gazownie nie spełniają danych oczekiwań lub są niezgodne z umową dystrybucyjną, reklamację ich można złożyć na parę różnorodnych sposobów. Pierwszy z nich to zastosowanie formularza kontaktowego. Kolejny to zgłoszenie reklamacji telefoniczne, numery gazowni są przydzielone do ich siedzib w określonym regionie kraju. Reklamacje można też złożyć z wykorzystaniem biura obsługi klienta gazowni lub wysyłając ją na jej adres. W każdym przypadku można liczyć na jej rozpatrzenie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez gazownie reklamacji.

Zgłoszenie zmienienia dostawcy gazu

Wszyscy klienci gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma niewłaściwą jakość zlecić jego skontrolowanie. W takiej sytuacji odbiorca musi osobiście wybrać laboratorium do badania i opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość gazu ziemnego jest zbyt niska, koszt badania opłacany jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o odszkodowanie za niedotrzymanie ustaleń podpisanej umowy.

Kontakt PSG Oświęcim

32-600 Oświęcim
ul. Chemików 33
tel./faks 33 844 47 71

rejon-oswiecim

 

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności