Strona główna » Gazownia Żary

Gazownia Żary

Reklamacja w gazowni

W sytuacji, kiedy usługi realizowane przez gazownie nie spełniają określonych oczekiwań lub są niezgodne z umową dystrybucyjną, reklamację ich można złożyć na parę różnorodnych sposobów. Pierwszy z nich to zastosowanie formularza kontaktowego. Kolejny to zgłoszenie reklamacji za pomocą infolinii, numery telefonów Polskiej Spółki Gazownictwa są przypisane do ich siedzib w danym regionie Polski. Reklamacje można też złożyć z wykorzystaniem punktu obsługi klienta gazowni lub wysyłając ją na jej adres. W każdym przypadku można liczyć na jej rozpatrzenie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Polską Spółkę Gazownictwa reklamacji.

Poinformowanie o zmianie sprzedawcy gazu ziemnego

Każdy klient gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma nieodpowiednią jakość zlecić jego zbadanie. W takiej sytuacji odbiorca musi samodzielnie wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania oraz opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość paliwa gazowego jest nieodpowiednia, koszt badania ponoszony jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za niedotrzymanie zapisów zawartej umowy.

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności