Strona główna » Blog » Butle gazowe » URE: Urząd Regulacji Energetyki
Bez kategorii

URE: Urząd Regulacji Energetyki

URE: Urząd Regulacji Energetyki na czele którego stoi Prezes, mający bardzo duże kompetencje. Jakie są główne zadania i obowiązku Urzędu? Czy praca urzędników ma duży wpływ na działania wolnego rynku energii w Polsce?

URE: Urząd Regulacji Energetyki kompetencje Prezesa

Osoba kierujące urzędem, bierze na siebie sporo obowiązków, a także odpowiedzialności. W najbliższych latach do najważniejszych zadań osób kierujących URE należeć będzie koordynowanie procesu uwalniania cen energii, które URE sam kontroluje. Jak pokazują cykliczne raporty o stanie liberalizacji rynku energii, czeka nas w tym obszarze coraz więcej zmian. Wracając jednak do kompetencji samego Prezesa, najważniejsze to:

  • Udzielanie i cofanie koncesji – jest to bardzo ważna rola z punktu widzenia liberalizacji rynku i uwolnienia cen gazu. To w URE podejmowane są decyzje dotyczące umożliwienia różnego rodzaju podmiotom sprzedaż gazu do odbiorców finalnych. Dodatkowo, w przypadku zgłaszania jakiś nieprawidłowości to Prezes URE może cofnąć decyzję związaną z nadaniem koncesji jakiejś firmie.
  • Zatwierdzanie taryf na energię elektryczną oraz gaz ziemny. Paradoksem tej kompetencji jest to, że w przypadku uwolnienia cen gazu, część osób zajmujących się w urzędzie taryfikacja nie będzie miała co robić ;). Zatwierdzanie taryf, to nie tylko ustalanie ich cen, ale także czasu obowiązywania i ew. dodatkowych współczynników
  • Wyznaczanie operatorów systemu przesyłowego oraz dystrybucyjnego. W obszarze przesyłu i dystrybucji mamy do czynienia z monopolem naturalnym. Raz „narzucony” nam operator będzie z nami już do końca, chyba, że URE zmieni podmiot odpowiedzialny za administrowania określoną siecią. Sam odbiorca nie ma wypływu na to jaki podmiot będzie realizował dostawy gazu ziemnego do naszego domu czy firmy.

URE: Urząd Regulacji Energetyki kompetencje po uwolnieniu cen gazu

Jak zmieni się wpływ urzędników z URE na rynek energii, po uwolnieniu cen? Zmieni się bardzo. Przede wszystkim nie będą oni mieli wpływu na ceny gazu ziemnego jaki jest oferowany do klientów końcowych. O wysokości cen za gaz będą decydować w 100% czynniki rynkowe. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, ale w przypadku uwolnienia cen gazu zdecydowanie więcej jest tych pozytywnych aspektów

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności