Strona główna » opłata sieciowa zmienna

Tag - opłata sieciowa zmienna

Opłata sieciowa zmienna to opłata pobierana przez dystrybutora. Jej wysokość jest proporcjonalna do ilości zużytego gazu w danym czasie