Strona główna » Gaz Gorzów Wielkopolski

Gaz Gorzów Wielkopolski

Zgłoszenie zmienienia dostawcy gazu

Gospodarstwa domowe i firmy przyłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, nazywani dodatkowo jako odbiorcy mają prawo zmienić sprzedawcę paliwa gazowego. W takim przypadku nie ponoszą oni żadnych opłat, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmienienie dostawcy gazu wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiedniego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór druku dostępny jest natomiast na stronie gazowni.

Jak można zbadać jakość gazu?

Wszyscy klienci gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma niewłaściwą jakość zlecić jego skontrolowanie. W takiej sytuacji odbiorca musi osobiście wybrać laboratorium do badania i opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość gazu ziemnego jest zbyt niska, koszt badania opłacany jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o odszkodowanie za niedotrzymanie ustaleń podpisanej umowy.