Strona główna » Gazownia Kańczuga

Gazownia Kańczuga

Poinformowanie o zmianie dostawcy gazu

Gospodarstwa domowe oraz firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani także jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych opłat, a sama procedura zmiany dostawcy trwa około dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy gazu wymaga złożenia do dystrybutora odpowiedniego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) między innymi w placówce gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór druku można znaleźć jest z kolei na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Reklamacja w gazowni

Jeśli usługi świadczone przez gazownie nie spełniają danych oczekiwań lub są niezgodne z umową dystrybucyjną, reklamację z tym związaną można złożyć na parę różnych sposobów. Pierwszy z nich to zastosowanie formularza kontaktowego. Drugi to zgłoszenie reklamacji poprzez telefon, numery telefonów Polskiej Spółki Gazownictwa są przydzielone do ich placówek w danym regionie kraju. Reklamacje można też złożyć z wykorzystaniem punktu obsługi klienta gazowni lub wysyłając ją na jej adres. W każdym przypadku można liczyć na odpowiedź w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez gazownie reklamacji.

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności