Strona główna » Gazownia Dąbrowa Górnicza

Gazownia Dąbrowa Górnicza

Poinformowanie o zmianie sprzedawcy gazu ziemnego

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa przyłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, określani również jako odbiorcy mają możliwość zmienić sprzedawcę paliwa gazowego. W takim przypadku nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sama procedura zmiany dostawcy trwa plus minus 21 dni. Zmienienie sprzedawcy gazu wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) między innymi w oddziale gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór druku można znaleźć jest z kolei na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.

W jaki sposób zbadać jakość gazu ziemnego?

Każdy klient gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma nieodpowiednią jakość zlecić jego zbadanie. W takiej sytuacji odbiorca musi samodzielnie wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania oraz opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość paliwa gazowego jest nieodpowiednia, koszt badania ponoszony jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za niedotrzymanie zapisów zawartej umowy.

Gazownie w innych miastach

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności