Strona główna » Blog » dystrybucja paliw gazowych » Rozliczanie zużycia gazu w kWh
dystrybucja paliw gazowych

Rozliczanie zużycia gazu w kWh

Do 2014 r. odbiorcy gazu rozliczali się na podstawie faktur, w których zużycie dostarczonego gazu określane było w metrach sześciennych. Wszystko zmieniło się 1 sierpnia, gdy w życie weszły przepisy, nakazujące rozliczanie zużycia gazu w kWh – całkowicie nowej jednostce.

Rozliczanie zużycia gazu w kWh – czy odbiorcy mają się czego obawiać?

Nowe zasady, na podstawie których następuje rozliczanie zużycia gazu w kWh, wprowadzone zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013r., poz. 820). Rozporządzenie było wynikiem konieczności dokonania implementacji unijnej dyrektywy z 2009 r. Tym samym Polska przestała być ostatnim w Europie państwem, które rozlicza się na podstawie objętości zużytego gazu. Od 1 sierpnia 2014 r. odbiorca płaci więc za dostarczoną w gazie energię, a nie za wyrażoną w metrach sześciennych ilość skonsumowanego gazu. Motywacją, która kierowała unijnym ustawodawcą, było przede wszystkim umożliwienie porównywania poziomu opłat występujących na poszczególnych europejskich rynkach gazu. Ponadto, ułatwiło to znacznie dokonywanie transgranicznych inwestycji w tym obszarze. Dzięki nowym zasadom pomiaru, rozliczenia pomiędzy uczestnikami rynku z tytułu świadczonych usług stały się dużo bardziej przejrzyste.

Na fakturach wciąż widoczny jest poziom zużycia gazu w metrach sześciennych, ale obok niego widnieje także poziom zużycia gazu w kWh. Podany jest także współczynnik konwersji według którego stare jednostki przeliczane są na nowe. W praktyce wygląda to tak, że wartość zużytego gazu w metrach sześciennych zostaje pomnożona przez współczynnik konwersji, by w ten sposób uzyskać ilość zużytej energii w kWh.

Korzyści które oferuje rozliczanie zużycia gazu w kWh

Niewątpliwą zaletę wprowadzonego rozwiązania stanowi ułatwienie porównywania cen poszczególnych nośników energii. Przeciętny odbiorca bez problemu sprawdzi czy więcej kosztuje go zużycie prądu czy gazu. Poza tym, naliczanie opłat na podstawie realnie dostarczonej energii, a nie jak dawniej na podstawie zużytej objętości, pozwala odbiorcy zapłacić za realnie zużyte paliwo gazowe.

Zmieniona jednostka pomiaru gazu nie spowoduje wzrostu jego ceny jak i wzrostu stawki opłat abonamentowych. Aktualne ceny sprzedawców oraz dostawców energii możesz sprawdzić np. w Porównywarce cen prądu i gazu Optimal Energy.

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności