Strona główna » Blog » dystrybucja paliw gazowych » Przyłącze gazu ziemnego – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć
dystrybucja paliw gazowych

Przyłącze gazu ziemnego – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

przyłącze gazu ziemnego

Przyłącze gazu ziemnego w gospodarstwie domowym możliwe jest do wykonania wyłącznie wówczas, gdy spełnione zostaną warunki techniczne i ekonomiczne możliwości dostarczania oraz odbioru gazu ziemnego przez konsumenta.

Przyłącze gazu ziemnego a litera prawa

Wszelkie obowiązujące, aktualne zasady przyłączania budynku mieszkalnego do sieci gazowej regulowane są przez:

 • ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.1059, z późn. zm.);
 • ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. z późń. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059);
 • taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego;
 • taryfy dla paliw gazowych.

Przyłącze gazu ziemnego – co zrobić, by podłączyć dom do sieci?

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest zgłoszenie wniosku o określenie warunków przyłączenia. Wniosek ten można pobrać w najbliższym Dziale Obsługi Klienta w zakładzie gazowniczym lub Biurze Obsługi Klienta w rozdzielni gazu. Wypełniany wniosek uzależniony jest od ilości poboru paliwa gazowego w godzinę, które rozgranicza się na zużycie poniżej 10 m3 na godzinę i zużycie powyżej 10 m3 na godzinę.

Dokumenty wymagane przy podłączaniu gazu ziemnego do obiektu budowlanego

Dystrybutor paliwa gazowego wymaga od konsumenta zamierzającego przyłączyć dom do sieci gazowej kompletu dokumentów. Starając się o przyłącze gazowe, należy przygotować:

 • zgodę właściciela lub administratora obiektu budowlanego na wykonanie instalacji gazowej;
 • mapę zasadniczą do celów projektowych i opiniodawczych, na której zaznaczone zostanie miejsce wykonania przyłącza gazowego (z miejscem poboru i odbioru gazu) w skali 1:1000 i 1:500;
 • dokument weryfikujący tytuł prawny wnioskodawcy do przyłączanego obiektu – takim dokumentem może być wpis z księgi wieczystej nieruchomości, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, akt własności lub umowa i pisemna zgoda właściciela nieruchomości na wykonanie przyłącza gazowego;
 • wpis do rejestru działalności lub wpis do rejestru sądowego spółek w przypadku realizacji przyłącza gazowego do budynku wykorzystywanego w celach firmowych;
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotycząca realizacji przyłącza gazowego (o ile została wydana);
 • zgoda właściciela działki na realizację przyłącza gazowego (o ile wnioskodawca nie jest właścicielem działki).

Po przedłożeniu niezbędnych dokumentów i określeniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej konsument może zawrzeć umowę o przyłączenie z przedsiębiorstwem gazowym. Wniosek składany jest do DOK lub BOK zakładu gazowniczego.

Po ustaleniu szczegółów umowy o przyłączenie zakład gazowy przejmuje na siebie całość prac przyłączeniowych i po ich zakończeniu może dostarczać paliwo gazowe. Konsumentowi pozostaje zweryfikowanie i wybranie oferty sprzedawców paliwa gazowego.

Zapisywanie
Ocena użytkowników 5 (1 ocena)
Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności