Strona główna » Blog » dystrybucja paliw gazowych » Rejon dystrybucji

Osoby korzystające z gazu ziemnego nie zawsze pamietają czym jest rejon dystrybucji gazu ziemnego. Dzisiaj kilka słów o konstrukcji zarządzania siecią dystrybucji gazu ziemnego w Polsce. Jaka jest rola rejonu dystrybucji gazu i kiedy powinniśmy kontaktować się z naszym dystrybutorem.

Dystrybucja gazu ziemnego w Polsce. Podział na rejony dystrybucji

Zacznijmy od przypomnienia, że podmiotem zarządzającym siecią dystrybucji gazu ziemnego w Polsce, która pokrywa ponad 90% wszystkich dostępnych sieci dystrybucji jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. To podmiot, który podpisuje umowy ze sprzedawcami takimi jak np. PGNiG w celu świadczenia usług przesyłu/transportu gazu ziemnego np. wysokometanowego w grupie taryfowej W. Przejdźmy w takim razie do samej struktury podziału obszaru Polski na rejony dystrybucji gazu:

  • Rejon dystrybucji gazu Gdańsk
  • Rejon dystrybucji gazu Poznań
  • Rejon dystrybucji gazu Tarnów
  • Rejon dystrybucji gazu Warszawa
  • Rejon dystrybucji gazu Wrocław
  • Rejon dystrybucji gazu Zabrze

Sam podział ma na celu decentralizację i nadzór każdej z jednostek nad mniejszym obszarem w przypadku bieżących działań. Wyżej wymienione główne rejony dzielą się strukturalnie na mniejsze Rejony, Oddziały i zakłady sumarycznie tworząc klarowną strukturę, w której każda jednostka odpowiada za określony obszar dystrybucji gazu ziemnego.

Zadania rejonów dystrybucji gazu ziemnego

Do głównych zadań najmniejszych jednostek terytorialnych jest przede wszystkim bieżące utrzymanie istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej oraz wykonywanie nowych przyłączy gazu ziemnego. Ta druga rola, szczególnie w ostatnim czasie nabiera ważnego znaczenia. Obrzeża miast rozbudowują się bardzo szybko, a co za tym idzie zapotrzebowanie na inwestycje związane z dystrybucją gazu ziemnego są ogromne. Przekłada się to niestety na czas oczekiwania realizacji przyłączy gazu ziemnego.

Często jest tak, ze czekając na gazyfikację określonego regionu, wielu z nas decyduje się na instalację gazu płynnego. Po „dociągnięciu” sieci do naszego domu rezygnujemy z dostaw gazu płynnego na rzecz gazu ziemnego. To coraz bardziej powszechna metoda, na przeczekanie nawet kilku lat, aż zostanie dociągnięta do naszego domu sieć dystrybucji gazu ziemnego.

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności