Strona główna » Blog » rynek gazu aktualności » Mapa drogowa uwolnienia cen gazu w Polsce
rynek gazu aktualności

Mapa drogowa uwolnienia cen gazu w Polsce

Dokument przygotowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o nazwie Mapa drogowa uwolnienia cen gazu w Polsce, powstał w 2013 roku. Celem dokumentu było poinformowanie osób działających na rynku o formie i terminach liberalizacji rynku gazu dla firm i gospodarstw domowych. W 2017 roku, czyli z perspektywy ok. 4 lat możemy ocenić jak to co zostało w dokumencie zapisane ma się do rzeczywistości.

Opóźniona mapa drogowa uwolnienia cen gazu w Polsce

Zacznijmy jednak od samej idei i głównych założeń dokumentu, który zawiera się w tak naprawdę 30 stronach. Po wstępie i ogólnych informacjach na temat rynku gazu ziemnego w Polsce dochodzimy do punktu o nazwie: Plan priorytetowych zadań. Mamy tam 3 główne punkty:

  • Stworzenie podstaw do uwolnienia cen dla odbiorców komercyjnych (właścicieli firm)
  • Rozwój konkurencji na krajowym rynku gazu ziemnego i integracja z rynkami regionalnymi UE
  • Stworzenie warunków do uwolnienia cen dla małych odbiorców i gospodarstw domowych

Szczegółowe założenia przedstawionych powyżej punktów dostępne są na stronie URE, dlatego nie będziemy ich tutaj opisywać czy dokładnie publikować.

Fakty są takie, że I priorytet miał zostać wprowadzony do końca 2013 roku. Tutaj można mieć najmniej zastrzeżeń. Kontrowersję z pewnością budzi zadanie polegające na:

Wprowadzenie zmian w umowach kompleksowych umożliwiających przeprowadzenie sprawnej procedury zmiany sprzedawcy

W tym obszarze jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Świadczyć może o tym chociażby fakt jak długo w Polsce do tej porty trzeba czekać po zmianie sprzedawcy gazu na start rozliczenia z nowym sprzedawcą

Priorytet drugi to m.in. rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w celu umożliwienia realizacji transportu większej ilości gazu ziemnego. Nie chcemy tutaj pisać o opóźnieniach, bo te nawet nie występują, ale o raczej zbyt optymistycznym roku 2014 podanym jako roku końca dostosowania systemu przesyłowego. Prace w tym obszarze trwają do dziś, a kolejne inwestycje są jeszcze planowane.

Z punktu widzenia odbiorców indywidualnych najbardziej interesujący powinien być 3 priorytet. Stworzenie warunków umożliwiających uwolnienie cen dla gospodarstw domowych. Mapa drogowa uwolnienia cen gazu w Polsce zakładała na rok 2015 wykonanie wszystkich zadań związanych z pełną liberalizacją rynku gazu.

Mamy rok 2017 i jesteśmy jeszcze przed uwolnieniem cen gazu dla firm. W roku 2024 planowane jest uwolnienie cen gazu dla gospodarstw domowych

Monitorowanie postępów prac nad uwolnieniem cen gazu

Co w takim razie nie zadziałało? W finalnej części dokumentu mieliśmy wypisane punkty, które stanowić będą system monitorowania postępów. Nie zostały jednak zdefiniowane pułapy jakie dla poszczególnych punktów mają zostać osiągnięte. W praktyce dokument okazał się niepraktycznym zbiorem zapisów. Świadczą o tym bardzo duże opóźnienia we wdrażaniu zmian na rynku gazu ziemnego

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności