Strona główna » Gaz Sosnowiec

Gaz Sosnowiec

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy gazu

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani także jako odbiorcy mają możliwość zmienić sprzedawcę paliwa gazowego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek opłat, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa około 21 dni. Zmienienie dostawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do dystrybutora właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) na przykład w punkcie gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu można znaleźć jest z kolei na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jak można zbadać jakość paliwa gazowego?

Każdy klient gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma niewłaściwą jakość zlecić jego zbadanie. W takiej sytuacji odbiorca musi osobiście wybrać laboratorium do badania oraz opłacić je. Jeśli jednak jakość paliwa gazowego jest zbyt niska, koszt badania opłacany jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o odszkodowanie za niedotrzymanie zapisów zawartej umowy.