Strona główna » Gaz Ruda Śląska

Gaz Ruda Śląska

Zgłoszenie zmienienia sprzedawcy paliwa gazowego

Domy oraz firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, nazywani także jako odbiorcy mogą zmienić dostawcę paliwa gazowego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sama procedura zmiany dostawcy zajmuje plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiedniego druku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) między innymi w oddziale gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór druku dostępny jest natomiast na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.

W jaki sposób zbadać jakość gazu ziemnego?

Wszyscy klienci gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma nieodpowiednią jakość zlecić jego badanie. W takiej sytuacji odbiorca musi samodzielnie wybrać laboratorium do badania i zapłacić za nie. W przypadku, gdy jednak jakość paliwa gazowego jest zbyt niska, koszt badania opłacany jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o odszkodowanie za brak dotrzymania zapisów podpisanej umowy.