Strona główna » Gaz Różan

Gaz Różan

Przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej

By zrealizować przyłączenie do sieci gazowej, należy najpierw złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia gazowego. Późniejszym etapem jest zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i zrealizowanie instalacji gazowej, którą może natomiast wykonać dodatkowo gazownia po zawarciu z nią właściwej umowy. Ostatnim krokiem przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej jest z kolei montaż licznika gazu. Wszelkie formalności związane z tą kwestią można załatwić też online, gazownia udostępnia dla swoich klientów specjalny portal przyłączeniowy.

Jak można skontaktować się z gazownią?

Chcąc skontaktować się z gazownią, można wykorzystać kilku dostępnych metod. Jeden z nich to zalogowanie się na BOK gazowni, gdzie można między innymi w prosty sposób: wskazać stan licznika gazu, pobrać rachunek za gaz, podać aktualne dane, złożyć reklamacje. Inne metody kontaktu z gazownią to natomiast skorzystanie z infolinii. Numery telefonów do Polskiej Spółki Gazownictwa przypisane są oddzielnie dla każdego terenu Polski, dzięki temu przyjmowanie zgłoszeń przebiega sprawnie i bezproblemowo. Dodatkowo wszelkie sprawy związane z dostarczaniem i sprzedażą gazu ziemnego można dodatkowo załatwić stacjonarnie w jednym z biur obsługi klienta Polskiej Spółki Gazownictwa.