Strona główna » Gazownia Ostrołęka

Gazownia Ostrołęka

Podłączenie budynku do sieci gazowej

Aby wykonać podłączenie do sieci gazowej, trzeba po pierwsze złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia gazowego. Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz zrealizowanie instalacji gazowej, którą może jednak wykonać jednocześnie gazownia po zawarciu z nią odpowiedniej umowy. Ostatnim etapem podłączenia nieruchomości do sieci gazowej jest natomiast montaż licznika. Wszelkie formalności związane z tą kwestią można uregulować też online, gazownia udostępnia dla swoich odbiorców odpowiedni portal przyłączeniowy.

Zgłoszenie zmienienia dostawcy paliwa gazowego

Domy i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani dodatkowo jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu ziemnego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek opłat, a sama procedura zmiany sprzedawcy zajmuje plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmienienie dostawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do OSD odpowiedniego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) między innymi w biurze obsługi klienta gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest natomiast na portalu gazowni.

Gazownie w innych miastach

Kontakt PSG Ostrołęka

07-400 Ostrołęka
ul. Bohaterów Westerplatte 15
tel. 29 760 25 82
faks 29 760 50 90

rejon-ostroleka

 

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności