Strona główna » Blog » Taryfy gazowe » S-1.1do S-8 grupa taryfowa gazu – grupa Lw
Taryfy gazowe

S-1.1do S-8 grupa taryfowa gazu – grupa Lw

grupa taryfowa gazu
Gaz ziemny zaazotowany (podgrupa Ls) to grupa taryfowa gazu o symbolu Z. Kto może skorzystać z tej grupy taryfowej i od czego to zależy?

Grupa taryfowa gazu S to obok grupy taryfowej Z lokalnie występująca grup taryfowa. Tak samo jak w przypadku innej grupy taryfowej zaazotowanej różnica pomiędzy grupą taryfową gazu S pochodzącej od gazu zaazotowanego Lw bierze się przede wszystkim z faktu niższej wartości opałowej. Występuje regionalnie w miejscowościach czy obszarach zasilanych naszymi własnymi złożami gazu wydobywanymi w Polsce. Klasyfikacja do poszczególnych grup taryfowych jest identyczna jak w przypadku grupy taryfowej W. Wpływ mamy natomiast na to w jakiej dokładnie grupie taryfowej się znajdziemy. To że spalamy gaz o gorszych parametrach nie znaczy, że płacimy za niego więcej. To przede wszystkim na podstawie wartości opałowej określane są ceny za każdą kWh (m3) gazu. Dlatego spalając więcej gazu o słabszej jakości i tak zapłacimy tyle samo co za ten o lepszej jakości ponieważ jest on odpowiednio tańszy.

Grupa taryfowa gazu S-1

Poniższa tabela przedstawia jakie kryteria musi spełniać odbiorca aby znaleźć się w grupie taryfowej S z pierwszą liczbą 1. Liczba ta określa, że jest to grupa taryfowa przeznaczona dla odbiorców zużywających najmniejsze ilości gazu ziemnego w roku, które nie przekraczają 3 650 kWh/rok. Dodatkowo moc umowna gazu, czyli maksymalna ilość spalonych kWh w ciągu godziny nie może przekroczyć 11o kWh. Liczby na końcu nazwy grupy taryfowej określają ilość odczytów gazu w ciągu roku przez zakład gazowy. Dla S-1.1 jest to jeden raz, analogicznie S-1.2 jest to dwa razy oraz S1.12T – jest to comiesięczny odczyt z tym, że wykonywany jest przez klienta (przesłany drogą elektroniczną) i jest on raz w roku weryfikowany.

Grupa taryfowa

Moc umowna

[b] (kWh/h)

Roczna ilość
umowna [a] (kWh/rok)
Wskaźnik nierównomierności poboru [c]System rozliczeń [d]
Liczba Odczytów OSD
w Roku umownym
Liczba Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
Dystrybucyjna sieć gazowa  o ciśnieniu do  0,5 MPa włącznie
S–1.1b ≤ 110a ≤ 3 6501
S–1.2b ≤ 110a ≤ 3 6502
S-1.12Tb ≤ 110a ≤ 3 650112

 

Grupa taryfowa gazu S-2

Teraz przyjrzyjmy się grupie taryfowej S-2. Sposób klasyfikacji odbiorcy jest identyczny jak w przypadku grupy taryfowej S-1. Zmieniają się natomiast parametry techniczne czyli:

  • moc umowna gazu pozostaje na poziomie 110 kWh/h
  • roczne zużycie gazu wynosi w granicach 3 650 a 14 600 kWh/h
  • ostatnia cyfra mówi nam o ilości okresów rozliczeniowych w ciągu roku
Grupa taryfowa

Moc umowna

[b] (kWh/h)

Roczna ilość
umowna [a] (kWh/rok)
Wskaźnik nierównomierności poboru [c]System rozliczeń [d]
Liczba Odczytów OSD
w Roku umownym
Liczba Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
Dystrybucyjna sieć gazowa  o ciśnieniu do  0,5 MPa włącznie
S–2.1b ≤ 1103 650 a ≤ 14 6001
S–2.2b ≤ 1103 650 a ≤ 14 6002
S-2.12Tb ≤ 1103 650 a ≤ 14 600112

Grupa taryfowa gazu S-3

Dla grup taryfowych o symbolu początkowym S-3 zmienia się poza wielością zużycia rocznego deklarowanego przez klienta także częstotliwość odczytu liczników. Jest to spowodowane tym, że odbiorcy Ci pobierają dosyć duże ilości gazu i płatność bieżąca jest korzystna zarówno dla odbiorcy (brak dużej jednej faktury) jak i dostawcy gazu (zachowana płynność finansowa. Ponadto:

  • moc umowna gazu pozostaje na poziomie 110 kWh/h
  • roczne zużycie gazu wynosi w granicach 14 600 a 97 100 kWh/h
  • ostatnia cyfra mówi nam o ilości okresów rozliczeniowych w ciągu roku
Grupa taryfowa

Moc umowna

[b] (kWh/h)

Roczna ilość
umowna [a] (kWh/rok)
Wskaźnik nierównomierności poboru [c]System rozliczeń [d]
Liczba Odczytów OSD
w Roku umownym
Liczba Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
Dystrybucyjna sieć gazowa  o ciśnieniu do  0,5 MPa włącznie
S–3.6b ≤ 11014 600 a ≤ 97 1006
S–3.9b ≤ 11014 600 a ≤ 97 1009
S-3.12Tb ≤ 11014 600 a ≤ 97 100612

Grupy taryfowe S-4 i wyższe

Grupy taryfowe od S-4 w górę są przeznaczone dla przedsiębiorstw zużywających duże ilości gazu ziemnego. Ponadto, we wszystkich tych grupach występuje comiesięczny odczyt paliwa, a przypisanie do określonej grupy taryfowej określa się na podstawie deklarowanej mocy umownej jaka może być pobierana w ciągu godziny.

Sprawdź także grupy taryfowe W i PGNiG grupy taryfowe cennik

Zapisywanie
Ocena użytkowników 0 (0 oceny)
Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności