Strona główna » Blog » rynek gazu aktualności » Gaz ziemny w Polsce
Wolny rynek energii w Polsce (prądu i gazu) daje możliwość odbiorcy finalnemu lub spółce zajmującej się obrotem paliwem gazowym na zakup gazu ziemnego z dowolnego miejsca na świecie i jego sprzedaży w Polsce, jeśli pozwalają na to przesłanki techniczne i jest to uzasadnione ekonomicznie.

Wolny rynek energii w Polsce (prądu i gazu) daje możliwość odbiorcy finalnemu lub spółce zajmującej się obrotem paliwem gazowym na zakup gazu ziemnego z dowolnego miejsca na świecie i jego sprzedaży w Polsce, jeśli pozwalają na to przesłanki techniczne i jest to uzasadnione ekonomicznie. W tej chwili w zdecydowanej większości importujemy gaz z Rosji. Występujący gaz ziemny w Polsce stanowi również zauważalny procent zużywanego w naszym kraju Błękitnego Paliwa.

Gaz ziemny w Polsce – wydobycie i potencjał

Za sprawą modnego w mediach tematu związanego z gazem łupkowym, dużo mówiło się o tym ile gazu ziemnego na naszym terenie występuje i ile teoretycznie bylibyśmy w stanie wydobywać, gdyby pozwalały na to uwarunkowania techniczne i co ważniejsze byłoby to uzasadnione ekonomicznie. Warto tutaj zaznaczyć, że ekonomia w tego typu działaniach czy decyzjach nie powinna być jedynym kryterium, które brane jest pod uwagę. Gaz jako paliwo wykorzystywane przez przemysł, którego cena przekłada się w wielu dziedzinach na koszty produkcji może negatywnie wpływać w przypadku braku pewności dostaw czy dużych wahań cen. Dlatego ważne jest, aby w kwestii bezpieczeństwa energetycznego eksploatacja domowych złóż była podyktowana także tym czynnkiem.

Głównymi ośrodkami, gdzie wydobywany jest gaz ziemny w Polsce są:

 • Wielkopolska (okolice Grodziska Wielkopolskiego)
 • Podkarpacie (okolice Przemyśla i Sanoka)

Gaz ziemny w Polsce a import

Na szczęście w Polsce z zależnością od dostaw gazu z Rosji jest coraz lepiej.

Przedstawmy w takim razie kila liczb:

 • W Polsce każdego roku zużywa się ok. 14-16 mld m3 gazu
 • Z własnych złóż wydobywamy ok. 1/3 rocznego zużycia gazu
 • Importujemy w sposób tradycyjny (rurociągami) pozostałe 2/3 gazu z czego:
  • ok. 80-90% z Rosji
  • Mamy także możliwość importu gazu z Niemiec (połączenie w Lasowie) oraz Czech (połączenie w Cieszynie)
 • Dodatkowo dzięki oddawanemu w Świnoujściu gazoportowi w każdym roku będziemy mogli odbierać prawie 5 mld m3 gazu (!), co jak widać na przedstawionych liczbach wyraźnie wpłynie na nasze uniezależnienie się od dostaw ze wschodu

Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce

Podsumowując, zwiększające się zapotrzebowanie na gaz ziemny wnikające z 2 czynników:

 • coraz większej gazyfikacji obszarów naszego kraju
 • budowie bloków energetycznych opalanych gazem

Powołując się na osoby z ministerstwa, które przygotowują odpowiednie raporty, w 2030 roku, zapotrzebowanie na gaz ziemny może przekroczyć 23 mld m3 dlatego dywersyfikacja dostaw gazu oraz większa eksploatacja złóż krajowych z pewnością wpłynie pozytywnie na rozwój i zapotrzebowanie gazu ziemnego.

Zapisywanie
Ocena użytkowników 0 (0 oceny)
Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności