Strona główna » Gaz Lublin

Gaz Lublin

Poinformowanie o zmianie sprzedawcy paliwa gazowego

Domy i firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani także jako odbiorcy mogą zmienić sprzedawcę gazu. W takim przypadku nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sam proces zmiany sprzedawcy zajmuje około dwadzieścia jeden dni. Zmienienie sprzedawcy gazu wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiedniego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) na przykład w placówce gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór druku można znaleźć jest z kolei na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Co zrobić, kiedy eBOK gazowni nie działa?

W sytuacji, kiedy eBOK gazowni nie działa, należy przede wszystkim sprawdzić, czy wpisywane loginy i hasła są w pełni odpowiednie. Kiedy problem nadal występuje, warto wiedzieć, że z gazownią można się skontaktować także na kilka innych sposobów. Pierwszy z nich to skorzystanie z infolinii gazowni, której numer znaleźć można online na portalu tej firmy. Druga opcja to z kolei wizyta w placówce obsługi klientów gazowni.