Strona główna » Gaz Świdwin

Gaz Świdwin

Jak można sprawdzić rodzaj gazu ziemnego dostarczanego do nieruchomości przez gazownie?

Wszelkie informacje na temat rodzaju gazu ziemnego dostarczanego przez gazownie do domu można odszukać z wykorzystaniem Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Trzeba jedynie zaznaczyć właściwy siedzibę Polskiej Spółki Gazownictwa, a później wybrać region, na którym świadczy ona swoje usługi. Pozyskane dane dotyczą nie tylko rodzaju gazu, ale także stopnia gazyfikacji regionu i najbliższych głównych lub terenowych oddziałów obsługi klienta gazowni.

Zgłoszenie zmienienia dostawcy gazu

Gospodarstwa domowe oraz firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani dodatkowo jako odbiorcy mogą zmienić sprzedawcę paliwa gazowego. W takim przypadku nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sama procedura zmiany dostawcy trwa plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmienienie dostawcy gazu wymaga złożenia do dystrybutora właściwego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w oddziale gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu dostępny jest natomiast na stronie gazowni.