Strona główna » Gaz Łapy

Gaz Łapy

Jak można sprawdzić rodzaj gazu dostarczanego do nieruchomości przez gazownie?

Wszystkie informacje na temat rodzaju gazu ziemnego dostarczanego przez gazownie do budynku można sprawdzić z wykorzystaniem Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Trzeba jedynie zaznaczyć odpowiedni punkt Polskiej Spółki Gazownictwa, a później wybrać region, na którym świadczy ona swoje usługi. Uzyskane informacje dotyczą nie tylko rodzaju gazu ziemnego, ale też stopnia gazyfikacji gminy oraz najbliższych głównych lub terenowych punktów obsługi klienta gazowni.

Zgłoszenie zmienienia dostawcy gazu

Domy oraz firmy przyłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani również jako odbiorcy mogą zmienić dostawcę gazu ziemnego. W takim przypadku nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sam proces zmiany dostawcy zajmuje mniej więcej dwadzieścia jeden dni. Zmiana dostawcy gazu wymaga złożenia do dystrybutora odpowiedniego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w punkcie gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór druku można znaleźć jest z kolei na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.