Strona główna » Gaz Radzyń Podlaski

Gaz Radzyń Podlaski

W jaki sposób wskazać odczyt gazomierza?

By rozliczyć się ze sprzedaży gazu ziemnego, należy regularnie przekazywać aktualne wskazania gazomierza. Zrobić to można z kolei z wykorzystaniem dwóch różnych sposobów. Pierwszym sposobem na wskazanie stanu gazomierza jest skorzystanie z eBOK gazowni, na którym można także sprawdzić między innymi rachunki za gaz oraz historię zużycia gazu. Kolejna metoda polega z kolei na skorzystaniu z infolinii gazowni. Brak podania odczytu do gazowni skutkuje natomiast wystawieniem rachunki na podstawie danych szacunkowych.

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy paliwa gazowego

Domy i przedsiębiorstwa przyłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, określani również jako odbiorcy mają prawo zmienić sprzedawcę paliwa gazowego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sama procedura zmiany dostawcy trwa około dwadzieścia jeden dni. Zmienienie sprzedawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiedniego druku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) między innymi w placówce gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest natomiast na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.