Strona główna » Gaz Lidzbark Warmiński

Gaz Lidzbark Warmiński

Jak można podać odczyt gazomierza?

By rozliczyć się z dostawy gazu ziemnego, trzeba regularnie przekazywać aktualne wskazania gazomierza. Wykonać to można natomiast za pomocą dwóch różnorodnych metod. Pierwszym sposobem na wskazanie stanu licznika gazu jest skorzystanie z eBOK gazowni, na którym można również sprawdzić na przykład należności za gaz oraz historię zużycia gazu ziemnego. Kolejna metoda polega z kolei na skorzystaniu z infolinii gazowni. Brak wskazania odczytu do gazowni skutkuje natomiast sporządzeniem rachunki na bazie danych szacunkowych.

Zgłoszenie zmienienia dostawcy paliwa gazowego

Domy i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani także jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych opłat, a sama procedura zmiany dostawcy zajmuje mniej więcej dwadzieścia jeden dni. Zmiana dostawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do dystrybutora właściwego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) między innymi w oddziale gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest z kolei na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.