Strona główna » Gaz Legnica

Gaz Legnica

Rozwiązanie umowy kompleksowej na dostawę paliwa gazowego

W trakcie zmiany dostawcy gazu i wypowiedzenia umowy kompleksowej jedną ze spraw jest powiadomienie o tym gazowni. Powiadomienie o zmianie dostawcy gazu ziemnego powinno być złożone z zastosowaniem odpowiedniego dokumentu, w którym wskazane będą informacje o danych odbiorcy, danych nowego i starego sprzedawcy oraz umowie z nim zawartej. Tego rodzaju wnioski do pobrania udostępnione są na portalu internetowym gazowni. Proces wypowiedzenia umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego oraz zmiany dostawcy jest w pełni nieodpłatny.

Jak można zbadać jakość gazu ziemnego?

Wszyscy klienci gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma niewłaściwą jakość zlecić jego badanie. W takim przypadku odbiorca musi sam wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania i zapłacić za nie. W sytuacji, kiedy jednak jakość paliwa gazowego jest zbyt niska, koszt badania ponoszony jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o odszkodowanie za brak dotrzymania ustaleń podpisanej umowy.