Strona główna » Gazownia Kielce

Gazownia Kielce

Poinformowanie o zmianie dostawcy paliwa gazowego

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa przyłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani też jako odbiorcy mają możliwość zmienić sprzedawcę gazu. W takim przypadku nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa mniej więcej 21 dni. Zmiana sprzedawcy gazu wymaga złożenia do dystrybutora właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku można znaleźć jest natomiast na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.

W jaki sposób zbadać jakość gazu ziemnego?

Każdy klient gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma niewłaściwą jakość zlecić jego zbadanie. W takiej sytuacji odbiorca musi sam wybrać laboratorium do badania i opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość gazu jest zbyt niska, koszt badania ponoszony jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o odszkodowanie za niedotrzymanie zapisów podpisanej umowy.

Gazownie w innych miastach

Polska Spółka Gazownictwa Kielce

Kontakt PSG Kielce

25-550 Kielce
ul. Loefflera 2
tel. 41 34 94 241
faks: 41 34 94 242

rejon-kielce

 

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności