Strona główna » Gaz Kielce

Gaz Kielce

Poinformowanie o zmianie dostawcy paliwa gazowego

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa przyłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani też jako odbiorcy mają możliwość zmienić sprzedawcę gazu. W takim przypadku nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa mniej więcej 21 dni. Zmiana sprzedawcy gazu wymaga złożenia do dystrybutora właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku można znaleźć jest natomiast na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.

W jaki sposób zbadać jakość gazu ziemnego?

Każdy klient gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma niewłaściwą jakość zlecić jego zbadanie. W takiej sytuacji odbiorca musi sam wybrać laboratorium do badania i opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość gazu jest zbyt niska, koszt badania ponoszony jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o odszkodowanie za niedotrzymanie zapisów podpisanej umowy.