Strona główna » Gaz Katowice

Gaz Katowice

Zgłoszenie zmienienia dostawcy paliwa gazowego

Domy i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani także jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych opłat, a sama procedura zmiany dostawcy zajmuje mniej więcej dwadzieścia jeden dni. Zmiana dostawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do dystrybutora właściwego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) między innymi w oddziale gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest z kolei na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Co zrobić, jeśli eBOK gazowni nie działa?

W sytuacji, kiedy eBOK gazowni nie działa, trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy wpisywane dane logowania są w pełni odpowiednie. Kiedy problem stale występuje, warto wiedzieć, że z gazownią można się skontaktować również za pomocą kilku innych sposobów. Podstawowy z nich to skorzystanie z infolinii gazowni, której numer telefonu znaleźć można online na stronie tego przedsiębiorstwa. Druga opcja to z kolei wizyta w punkcie obsługi klientów gazowni.