Strona główna » Gaz Jastrzębie-Zdrój

Gaz Jastrzębie-Zdrój

Rozwiązanie umowy kompleksowej na dostawę gazu ziemnego

Podczas zmiany dostawcy gazu i wymówienia umowy kompleksowej jedną z formalności jest poinformowanie o tym gazowni. Powiadomienie o zmianie dostawcy gazu należy złożone z wykorzystaniem właściwego dokumentu, w którym wskazane będą informacje o danych klienta, danych nowego i poprzedniego dostawcy oraz umowie z nim podpisanej. Takie dokumenty do pobrania dostępne są na portalu gazowni. Proces wypowiedzenia umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego i zmiany sprzedawcy jest w pełni darmowy.

Jak można zbadać jakość gazu?

Każdy klient gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma nieodpowiednią jakość zlecić jego badanie. W takiej sytuacji odbiorca musi osobiście wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania oraz opłacić je. Jeśli jednak jakość gazu jest nieodpowiednia, koszt badania opłacany jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za brak dotrzymania zapisów podpisanej umowy.