Strona główna » Gaz Skoczów

Gaz Skoczów

W jaki sposób sprawdzić rodzaj paliwa gazowego dostarczanego do domu przez gazownie?

Wszelkie informacje związane z rodzaju gazu dostarczanego przez gazownie do budynku można sprawdzić za pomocą Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Trzeba wyłącznie zaznaczyć odpowiedni oddział Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie wybrać obszar, na którym świadczy ona swoje usługi. Uzyskane informacje dotyczą nie tylko rodzaju gazu ziemnego, ale również stopnia gazyfikacji regionu i najbliższych głównych lub terenowych oddziałów obsługi klienta gazowni.

Zgłoszenie zmienienia sprzedawcy gazu

Gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa przyłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, nazywani również jako odbiorcy mają możliwość zmienić dostawcę paliwa gazowego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych opłat, a sama procedura zmiany dostawcy trwa plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmiana dostawcy gazu wymaga złożenia do dystrybutora odpowiedniego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w punkcie gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu dostępny jest natomiast na portalu gazowni.