Strona główna » Gaz Gdańsk

Gaz Gdańsk

Zgłoszenie zmienienia dostawcy paliwa gazowego

Domy i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani dodatkowo jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu ziemnego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek opłat, a sama procedura zmiany sprzedawcy zajmuje plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmienienie dostawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do OSD odpowiedniego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) między innymi w biurze obsługi klienta gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest natomiast na portalu gazowni.

Co zrobić, jeśli eBOK gazowni nie działa?

Jeśli eBOK gazowni nie działa, należy przede wszystkim sprawdzić, czy wpisywane loginy i hasła są w pełni odpowiednie. Jeśli problem wciąż występuje, warto pamiętać, że z gazownią można się skontaktować też na kilka innych sposobów. Podstawowy z nich to skorzystanie z infolinii gazowni, której numer znaleźć można przez internet na stronie tej firmy. Druga opcja to natomiast wizyta w oddziale obsługi klientów gazowni.