Strona główna » Blog » Rachunek za gaz » Cena gazu ziemnego na świecie
Rachunek za gaz

Cena gazu ziemnego na świecie

Cena gazu ziemnego na świecie w różnych jego obszarach zależy od bardzo wielu czynników. W zależności czy dany kraj jest importerem czy eksporterem gazu ziemnego i na jakie cele je wykorzystuje cena gazu jest różna. Światowa gospodarka, która globalne ceny gazu jest w stanie czasami wywindować w górę, w wielu przypadkach nie wpływa na wewnętrzne ceny gazu w poszczególnych krajach.

Czy cena gazu ziemnego na świecie jest równa?

Nie. Na takiej krótkiej odpowiedzi moglibyśmy zakończyć odpowiedź na postawione pytanie, ale rozwiniemy trochę tę myśl. Handel gazem ziemnym (wyłączając krajowe wewnętrzne zasoby różnych Państw) jest prowadzony na największych giełdach świata gdzie cena za gaz jest rożna. Finalna cena w danym okresie czasu zależy od dwóch głównych, a właściwie 3 czynników:

  • Popytu w danym okresie czasu na gaz ziemny
  • Podaży w określonym czasie
  • Kursie dolara – to istotne z punku widzenia państw, które mają inną walutę

Poza sferą wolnorynkową, dostawy gazu ze względu na swoją wielką wagę dla bezpieczeństwa energetycznego wielu Państw są kontraktowane w sposób bezpośredni pomiędzy danymi krajami na zasadzie umów terminowych opiewających na bardzo duże  ilości kupowanego gazu ziemnego. Tak jest np. w przypadku umów pomiędzy Polską a Rosją. Korzyści i straty wynikające z takich umów są równe dla obu stron. Jeśli ustalona cena gazu jest niższa niż rynkowa, cieszy się klient. W przypadku niższych cen gazu na giełdzie, a wyższych  kontraktach – cieszy się sprzedający. Każdy kraj w zależności od ilości, odległości przesyłu tego typu umowy negocjuje indywidualnie.

Równa cena zakupu gazu na rynku globalnym, a inne ceny na rachunku?

Jest jeszcze jeden aspekt gdzie cena gazu ziemnego na świecie przy jego zakupie może być identyczna dla wszystkich kupujących, a finalny klient i tak zapłaci różne stawki. Dlaczego? Wszystko zależy od wewnętrznego opodatkowania każdego zakupionego m3 gazu ziemnego. Są kraje, które do każdej jednostki sprzedawanego gazu ziemnego są w stanie „dorzucić” drugie tyle kosztów podatków, inne tego nie robią. Przekłada się to między innymi na poziom konkurencyjności gospodarek różnych Państw. Duże firmy planując inwestycje jednym z kryteriów jakie biorą pod uwagę przy wyborze lokalizacji to ceny prądu i gazu. Te im bardziej stabilne i niskie tym lepiej.

 

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności