Strona główna » Gazownia Zabrze

Gazownia Zabrze

Zgłoszenie zmienienia dostawcy gazu ziemnego

Gospodarstwa domowe oraz firmy przyłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, nazywani także jako odbiorcy mają prawo zmienić sprzedawcę gazu ziemnego. W takim przypadku nie ponoszą oni jakichkolwiek opłat, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa mniej więcej dwadzieścia jeden dni. Zmiana dostawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do OSD właściwego druku PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) na przykład w oddziale gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór druku dostępny jest z kolei na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jak zbadać jakość gazu?

Każdy klient gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma niewłaściwą jakość zlecić jego zbadanie. W takim przypadku odbiorca musi osobiście wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania oraz opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość gazu ziemnego jest nieodpowiednia, koszt badania ponoszony jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za niedotrzymanie ustaleń podpisanej umowy.

Gazownie w innych miastach

Kontakt PSG Zabrze

41-800 Zabrze
ul. Szczęść Boże 11
tel. 32 398 50 00
faks 32 271 78 01

rejon-zabrze

 

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności