Strona główna » Gaz Świdnica

Gaz Świdnica

Przyłączenie domu do sieci gazowej

Żeby zrealizować przyłączenie do sieci gazowej, należy najpierw złożyć formularz o wydanie warunków przyłączenia gazowego. Następnym etapem jest zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz stworzenie instalacji gazowej, którą może natomiast wykonać również gazownia po zawarciu z nią odpowiedniej umowy. Ostatnim krokiem podłączenia nieruchomości do sieci gazowej jest z kolei montaż licznika. Wszystkie formalności związane z tą kwestią można uregulować także online, gazownia udostępnia dla swoich odbiorców odpowiedni portal przyłączeniowy.

W jaki sposób wstrzymać dostawy gazu do budynku?

W przypadku przebudowy instalacji gazowej lub jej naprawy czy montażu, należy ze względu na bezpieczeństwo wstrzymać dostarczanie paliwa gazowego. Wykonać to trzeba za pomocą odpowiedniego wniosku, który trzeba złożyć do gazowni przez internet, a też osobiście w jednym z jej filii obsługi klienta. Wstrzymanie dostarczania gazy nie oznacza natomiast braku faktur. Wystawiane faktury nie będą jedynie uwzględniały poboru paliwa gazowego. Dodatkowo warto pamiętać, że zatrzymanie dostaw paliwa gazowego na prośbę klienta jest usługą odpłatną.