Strona główna » Gazownia Rzeszów

Gazownia Rzeszów

Zgłoszenie zmiany dostawcy gazu

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, określani dodatkowo jako odbiorcy mają możliwość zmienić dostawcę paliwa gazowego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek opłat, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa około dwadzieścia jeden dni. Zmiana dostawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do OSD odpowiedniego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu można znaleźć jest natomiast na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jak zbadać jakość gazu?

Wszyscy klienci gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma nieodpowiednią jakość zlecić jego zbadanie. W takiej sytuacji odbiorca musi osobiście wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania oraz opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość paliwa gazowego jest zbyt niska, koszt badania opłacany jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o odszkodowanie za niedotrzymanie ustaleń zawartej umowy.

Gazownie w innych miastach

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności