Strona główna » Gaz Rybnik

Gaz Rybnik

Zgłoszenie zmiany dostawcy gazu ziemnego

Domy oraz przedsiębiorstwa przyłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani dodatkowo jako odbiorcy mają możliwość zmienić dostawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sama procedura zmiany dostawcy zajmuje około 21 dni. Zmienienie sprzedawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do OSD odpowiedniego druku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w oddziale gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu można znaleźć jest natomiast na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jak zbadać jakość gazu ziemnego?

Każdy klient gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma niewłaściwą jakość zlecić jego badanie. W takim przypadku odbiorca musi sam wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania oraz zapłacić za nie. Jeśli jednak jakość paliwa gazowego jest nieodpowiednia, koszt badania opłacany jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o odszkodowanie za brak dotrzymania zapisów podpisanej umowy.