Strona główna » Gaz Radom

Gaz Radom

Zgłoszenie zmienienia dostawcy gazu

Gospodarstwa domowe oraz firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani dodatkowo jako odbiorcy mogą zmienić sprzedawcę paliwa gazowego. W takim przypadku nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sama procedura zmiany dostawcy trwa plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmienienie dostawcy gazu wymaga złożenia do dystrybutora właściwego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w oddziale gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu dostępny jest natomiast na stronie gazowni.

Jak zbadać jakość gazu?

Wszyscy klienci gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma nieodpowiednią jakość zlecić jego skontrolowanie. W takiej sytuacji odbiorca musi sam wybrać laboratorium do badania oraz opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość gazu jest nieodpowiednia, koszt badania ponoszony jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o odszkodowanie za brak dotrzymania ustaleń podpisanej umowy.