Strona główna » Gaz Głuszyca

Gaz Głuszyca

Jakie dokumenty są niezbędne do podpisania umowy na sprzedaż i dostawę paliwa gazowego w gazowni?

Odbiorcy, którzy chcą zawrzeć pierwszą umowę z gazownią na sprzedaż gazu osobiście lub deklarują odbiór gazu większy niż 110 kWh/h mogą to zrobić w biurze obsługi klienta. Potrzebne będą do tego natomiast takie dokumenty jak: dowód osobisty, oświadczenie o wyborze dostawcy rezerwowego, potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu. Na bazie tych informacji konsultant przygotuje umowę na dostawę i dostarczanie gazu ziemnego, a cały proces podpisywania jej zajmie mniej więcej godzinę.

Ile kosztuje przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej?

Orientacyjny cennik opłaty związanej z wykonaniem podłączenia nieruchomości do sieci gazowej to mniej więcej dwa tysiące złotych netto, w przypadku klientów indywidualnych, których podłączenie ma długość do 15 metrów. Wszystkie opłaty za podłączenie nieruchomości do sieci gazowej są wskazywane w zawieranej umowie z gazownią na podstawie wydanych warunków podłączenia do sieci i taryf Polskiej Spółki Gazownictwa. Dodatkowo do kosztów przyłączenia sieci gazowej do nieruchomości trzeba także doliczyć cenę wewnętrznej instalacji gazowej.