Strona główna » Gaz Płock

Gaz Płock

Zgłoszenie zmienienia sprzedawcy gazu

Gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa przyłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, nazywani również jako odbiorcy mają możliwość zmienić dostawcę paliwa gazowego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych opłat, a sama procedura zmiany dostawcy trwa plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmiana dostawcy gazu wymaga złożenia do dystrybutora odpowiedniego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w punkcie gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu dostępny jest natomiast na portalu gazowni.

W jaki sposób zbadać jakość paliwa gazowego?

Wszyscy klienci gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma niewłaściwą jakość zlecić jego badanie. W takiej sytuacji odbiorca musi sam wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania i zapłacić za nie. W przypadku, gdy jednak jakość paliwa gazowego jest zbyt niska, koszt badania ponoszony jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za niedotrzymanie ustaleń zawartej umowy.