Strona główna » Gaz Grudziądz

Gaz Grudziądz

Wypowiedzenie umowy kompleksowej na dostawę gazu

W momencie zmiany dostawcy paliwa gazowego i wypowiedzenia umowy kompleksowej jedną z formalności jest poinformowanie o tym gazowni. Poinformowanie o zmianie dostawcy gazu ziemnego powinno być złożone z zastosowaniem odpowiedniego wniosku, w którym wskazane będą informacje o danych klienta, danych nowego i poprzedniego sprzedawcy i umowie z nim podpisanej. Tego typu dokumenty do pobrania dostępne są na portalu gazowni. Proces wymówienia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu ziemnego i zmiany dostawcy jest w pełni bezpłatny.

W jaki sposób zbadać jakość gazu?

Wszyscy klienci gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma nieodpowiednią jakość zlecić jego skontrolowanie. W takiej sytuacji odbiorca musi sam wybrać laboratorium do badania oraz opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość gazu ziemnego jest nieodpowiednia, koszt badania ponoszony jest przez gazownie oraz można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za niedotrzymanie ustaleń zawartej umowy.