Strona główna » Blog » Ranking sprzedawców gazu » Cena gazu 2015 rok
Inna cena gazu 2015 roku nie wpłynie w dużym stopniu ani na plus ani na minus jeśli chodzi o koszty ponoszone przez nas z tytułu zużywania gazu

Urząd Regulacji Energetyki na swojej stronie internetowej podał informacje na temat ceny gazu w roku 2015 dla odbiorców z gospodarstw domowych. Dnia 17 grudnia opublikowane zostały różnice w cenie pomiędzy rokiem 2014 a 2015. Przedstawiona informacja odnosi się do sprzedaży i dystrybucji gazu

Wyższe opłaty dystrybucyjne za gaz w 2015 roku

Nieznacznie wzrosną opłaty związane z transportem gazu. Jest do podyktowane koniecznością inwestowania w nowe obszary do zagazowania oraz remont istniejących sieci.

Spadek cen gazu sprzedaży gazu w 2015 roku

Górnolotny tytuł powinien zwiastować odczuwalne korzyści finansowe. Nic z tych rzeczy niestety. Zmiany choć korzystne to w minimalnym stopniu odczuwalne przez nas jako odbiorców gazu. Niestety ale bardzo duże spadki cen gazu i ropy na światowych giełdach nie przełożą się na niższe rachunki dla nas, tylko na możliwość generowania wyższych marż przez spółki gazowe, a szkoda, bo obniżyć ceny można było w większym stopniu.

Ceny gazu w 2015 roku

Szczegółowe informacje na temat zmian w cenach gazu w 2015 roku można znaleźć na:

  • Stronie URE
  • W biuletynie Informacji Publicznej
Zapisywanie
Ocena użytkowników 0 (0 oceny)