Strona główna » Blog » Zmiana sprzedawcy gazu Porady » Zasoby gazu w Polsce
Zasoby gazu w Polsce to obszar, który przy okazji "rewolucji łupkowej" był bardzo często poruszany. Niestety ze względu na indywidualne interesy wielu osób czy grup polityczno/biznesowych przedstawiane dane było mocno "naciągane" we wszystkie możliwe strony.

Zasoby gazu w Polsce to obszar, który przy okazji „rewolucji łupkowej” był bardzo często poruszany. Niestety ze względu na indywidualne interesy wielu osób czy grup polityczno/biznesowych przedstawiane dane było mocno „naciągane” we wszystkie możliwe strony. Fakty jakie będziemy chcieli poniżej zaprezentować mają na celu poznanie faktycznego potencjału gazu ziemnego w Polsce jaki występuje, ponieważ fakt, że on jest nie ulega żadnej wątpliwości.

Największe zasoby gazu w Polsce – lokalizacja

Wszystkie strony wypowiadające się na temat zasobów gazu ziemnego w Polsce są na szczęście zgodne co do jednego – miejsca ich występowania. Pokrywa się ono z już istniejącymi odwiertami, z których to odwiertów wydobywany gaz ziemny służy do zasilania lokalnych sieci dystrybucyjnych.

Obszary, w których znajdują się potencjalne zasoby gazu ziemnego lub prowadzone jest obecnie wydobycie:

  • Północno-zachodnie wybrzeże Bałtyku (ok. 4% obecnego wydobycia gazu ziemnego w Polsce)
  • Wschodnia część woj. Lubuskiego, oraz południowo-zachodnia woj. Wielkopolskiego (ok. 70% obecnego wydobycia gazu w Polsce)
  • Południowa część województwa Podkarpackiego oraz wschodnia woj. Małopolskiego (ok. 26% obecnego wydobycia gazu ziemnego w Polsce)

Możemy to sobie najłatwiej wyobrazić patrząc na mapę Polski i dzieląc ją na 2 części po skosie od Szczecina do Rzeszowa. To co znajduje się po prawej stronie do góry to obszary, na których nie stwierdzono złóż gazu ziemnego w Polsce. Natomiast druga „część Polski” to obszar gdzie takie zasoby gazu w Polsce występują (chodź nie jest to oczywiście cały podzielony obszar)

Zasoby gazu w Polsce – ilości

Teraz poruszymy obszar, który budzi wiele kontrowersji. Ile tak naprawdę gazu ziemnego kryje się pod powierzchnią zajmowaną przez nasz kraj? Jak się wszyscy domyślamy – wszystkie szacunkowe dane – także te przytoczone przez nas za chwilę poniżej niosą za sobą jakiś margines błędu. To co naszym zdaniem jest najważniejsze to korzystanie z opracowań i badań przygotowanych przez:

  1. Niezależne ośrodki naukowe
  2. Instytucje, które prowadziły fizyczne odwierty w miejscach, gdzie obecnie wydobywany jest gaz ziemny – to na ich podstawie przecież podjęta została (słuszna zresztą) decyzja o komercyjnym wydobyciu złóż na wskazanych obszarach
  3. Nie uciekać w skrajności i bazować przede wszystkim na informacjach jakie można otrzymać z jednostek, które obecnie zajmują się eksploatacja złóż gazu ziemnego w Polsce

Dane, które przestawia Państwowy Instytut Geologiczny mówią, że w Polsce zasoby gazu ziemnego wynoszą 150 mld m3. Obecnie wydobywanych jest nieco ponad 5 mld. m3. W takim wypadku obecne złoża gazu ziemnego pozwolą nam, przy założeniu stałej ilości eksploatowanego gazu ziemnego na jego wydobycie przez ok. 30 lat!

Zapisywanie
Ocena użytkowników 0 (0 oceny)
Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności