Strona główna » Gaz Wałbrzych

Gaz Wałbrzych

Poinformowanie o zmianie sprzedawcy gazu

Gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa przyłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, nazywani również jako odbiorcy mają możliwość zmienić dostawcę paliwa gazowego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych opłat, a sama procedura zmiany dostawcy trwa plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmiana dostawcy gazu wymaga złożenia do dystrybutora odpowiedniego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w punkcie gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu dostępny jest natomiast na portalu gazowni.

Jak można zbadać jakość gazu ziemnego?

Każdy klient gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma niewłaściwą jakość zlecić jego skontrolowanie. W takiej sytuacji odbiorca musi osobiście wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania i opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość gazu jest nieodpowiednia, koszt badania opłacany jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o odszkodowanie za brak dotrzymania ustaleń podpisanej umowy.