Strona główna » Gaz Tychy

Gaz Tychy

Zgłoszenie zmienienia dostawcy gazu

Domy oraz przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, określani także jako odbiorcy mają możliwość zmienić sprzedawcę gazu ziemnego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek opłat, a sam proces zmiany sprzedawcy zajmuje około dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego druku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) między innymi w oddziale gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku dostępny jest z kolei na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jak można zbadać jakość gazu ziemnego?

Wszyscy klienci gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma niewłaściwą jakość zlecić jego zbadanie. W takiej sytuacji odbiorca musi sam wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania oraz opłacić je. Jeśli jednak jakość gazu ziemnego jest nieodpowiednia, koszt badania ponoszony jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za brak dotrzymania ustaleń zawartej umowy.