Strona główna » Blog » Zmiana sprzedawcy gazu Porady » Gaz płynny skład
Zmiana sprzedawcy gazu Porady

Gaz płynny skład

Gaz płynny skład
Ogólne informacje na temat czym tak naprawdę jest gaz płynny możecie już na naszych stronach przeczytać. Dzisiaj przedstawimy Wam kilka ciekawych informacji związanych z gazem. Gaz płynny skład fizyczno - chemiczny to bardzo ciekawe zagadnienie!

Ogólne informacje na temat czym tak naprawdę jest gaz płynny możecie już na naszych stronach przeczytać. Dzisiaj przedstawimy Wam kilka ciekawych informacji związanych z gazem. Gaz płynny skład fizyczno – chemiczny to bardzo ciekawe zagadnienie!

Gaz płynny skład

Dla przypomnienia napiszemy, że gaz płynny (inaczej zwany mieszaniną propanu i butanu) to mieszanina tzw. wyższych węglowodorów. Sama nazwa gazu płynnego jest związana z jego właściwościami, które powodują, że pod wpływem odpowiedniego ciśnienia mieszanina gazu zamknięta np. w butlach przyjmuje postać płynną. Dzięki czemu w sposób wydajny i ekonomicznie uzasadniony gaz płynny może być transportowany na duże odległości.

Gaz płynny skład chemiczny

Zacznijmy od dwóch głównych składników, z których to połączonych wyrazów powstaje nam nazwa często stosowana zamiennie do określania gazu płynnego:

 • Propan (C3H8)
 • Butan (C4H10)

Składniki te należą do grupy węglowodorów nasyconych. Zbudowane z atomów węgla oraz wodoru.

Do składu chemicznego gazu płynnego należą także w znacznie mniejszej ilości węglowodory nienasycone, które tworzą tzw. szeregi alkenów (wzór ogólny CnH2n)

Normalizacja gazu a skład gazu płynnego

Gaz płynny tak samo jak inne obszary techniczne podlegają zganieniom normalizacji. Sam temat związany z normalizacją obszarów w jakich brany pod uwagę jest gaz płynny jest bardzo szeroka. Jednym z głównych czynników decydujących o klasyfikacji gazu płynnego w takich normach jest jego skład: Poniżej przykłady norm opisujących zagadnienia z zakresu gazu płynnego:

 • ISO/TC58 Gas cylinder
  • PN-EN ISO 11114-1:2001 Butle do gazów Cz. 1
  • PN-EN ISO 11114-2:2002 Butle do gazów Cz. 2
  • PN-EN ISO 11114-3:2011 Butle do gazów Cz. 3
  • PN-EN ISO 11114-4:2005 Butle do gazów Cz. 4
 • CEN/TC181 Dedicated liquefied petroleum gas appliances
 • CEN/TC286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories

Możemy jako ciekawostkę napisać, że gaz płynny skład według Polskiej Normy PN-C-96008 dzieli nam mieszaniny gazu płynnego na 3 typy wykorzystywane w dystrybucji:

 1. Butan techniczny (mieszanina A)
 2. Propan – butan (mieszanina B)
 3. Propan techniczny (mieszanina C)

Ciekawostką jaką zakończmy dzisiejszy wpis jest to, że według Polskiej normy wymienione powyżej mieszaniny nie powinny w swoim składzie zawierać m.in. siarkowodoru, wody czy też amoniaku!

Zapisywanie
Ocena użytkowników 0 (0 oceny)