Strona główna » Gaz Opole

Gaz Opole

Zgłoszenie zmiany dostawcy paliwa gazowego

Domy i przedsiębiorstwa przyłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, nazywani także jako odbiorcy mają prawo zmienić sprzedawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek opłat, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa około dwadzieścia jeden dni. Zmienienie sprzedawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) między innymi w punkcie gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór druku można znaleźć jest z kolei na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.

W jaki sposób zbadać jakość paliwa gazowego?

Każdy klient gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma nieodpowiednią jakość zlecić jego badanie. W takim przypadku odbiorca musi osobiście wybrać laboratorium do badania oraz opłacić je. W sytuacji, kiedy jednak jakość paliwa gazowego jest nieodpowiednia, koszt badania ponoszony jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za brak dotrzymania ustaleń zawartej umowy.