Strona główna » Gaz Gliwice

Gaz Gliwice

Zgłoszenie zmienienia dostawcy paliwa gazowego

Domy oraz firmy przyłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, nazywani też jako odbiorcy mają możliwość zmienić dostawcę gazu ziemnego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sama procedura zmiany dostawcy zajmuje mniej więcej 21 dni. Zmienienie dostawcy gazu ziemnego wymaga złożenia do OSD właściwego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w punkcie gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu można znaleźć jest natomiast na stronie gazowni.

W jaki sposób zbadać jakość paliwa gazowego?

Wszyscy klienci gazowni może w sytuacji podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma nieodpowiednią jakość zlecić jego skontrolowanie. W takim przypadku odbiorca musi samodzielnie wybrać laboratorium do badania oraz opłacić je. Jeśli jednak jakość gazu jest nieodpowiednia, koszt badania ponoszony jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za niedotrzymanie ustaleń zawartej umowy.